"Leven Lang Leren"   &   "Life Long Learning = Life Long Earning".

Het begrip een “Leven Lang Leren” is vooral gebaseerd op de actualisering van de kennis op continu basis en is daarmee een goed onderbouwde duurzame gedachte.

Het effect van actuele kennis en kunde zijn ook de blijvend betere kansen op de arbeidsmarkt en bevordert de mobiliteit en bredere inzetbaarheid. Persoonscertificatie is daarmee een mooi instrument voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Life Long Learning = Life Long Earning

Het LLL traject staat sterk in de belangstelling van OCW waarbij de kennis actualisatie in het MBO en HBO onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt, als onderwerp op de agenda staan.

Naast het opleiden voor een doorlopende leerlijn en een beroep, zal het onderwijs zich ook meer richten op het volwassenen onderwijs. Dus opleiden "LLL" voor een carriere.

Persoonscertificatie is een perfect instrument dat aan deze LLL een mooie bijdrage kan leveren.

Dit is het krachtenveld waarin EXTENZO BV zich specialiseerd.