Human Factor Management & Persoonscertificatie

De combinatie van Vakbekwaamheid met Houding & Gedrag gerelateerd aan de Beroepsuitoefening bepalen het uiteindelijke resultaat.

Het bewust zijn van het handelen & niet handelen, de communicatie, een gezonde dosis argwaan bij veranderingen en onverwachte situaties binnen de omgeving is een eerste aanzet voor beheersing van de Human Factor.

In de meeste management systemen, organisatiemodellen en omschrijvingen van gewenste beroepsbekwaamheid wordt helaas slechts beperkt aandacht besteed aan de Human Factor.

Kwaliteitsprocedures zijn voornamelijk gefocust op de technische en organisatorisch beheersbare factoren. Meestal spreekt men in procedures over vakbekwaam personeel. "Vakbekwaam" is veelal niet verder gedefinieerd dan een eis voor het genoten onderwijs en de werkervaring. Ook een duidelijke deifinitie van de gewenste beroepshouding verdient meer aandacht.

De “Human Factor” heeft echter een dominant effect op het eindresultaat.

Verwacht mag worden dat bij het toetsen van de vakbekwaamheid, de “Human Factor” een belangrijke rol zal gaan spelen.

In de competentieprofielen en certificatievoorwaarden kunnen Kennis, Kunde en de voor het beroep gewenste “Houding & Gedrag uitstekend worden gecombineerd en getoetst.

Persoonscertificatie wordt dan opgewaardeerd naar “Human Factor Management”.

Geinteresseerd naar de mogelijkheden en ervaringen? Wij informeren u graag.